REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Przy pomocy sklepu internetowego działającego przy blogu recznierobione.net możesz kupić e-booki.
Autorem jest Paweł Wrzosek, prowadzący działalność nieewidencjonowaną, zam. Kijowska 13, 85-703 Bydgoszcz. Skontaktować się z nią możesz pod adresem : recznierobionet@gmail.com
Ten regulamin określa zasady korzystania ze sklepu

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Blog – blog znajdujący się pod adresem www.recznierobione.net
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w  sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.
 5. Sprzedawca – Paweł Wrzosek, nieprowadzący działalności gospodarczej, działający w ramach działalności nieewidencjonowanej, zam. Kijowska 13, 85-703 Bydgoszcz.
 6. Produkt – treść cyfrowa, wymieniona i opisana na stronie sklepu, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy
 7. Powiadomienie –  przesłane na adres e-mail recznierobionet@gmail.com powiadomienie o dokonaniu przez Klienta tradycyjnego przelewu wraz z informacją o adresie mailowym, na który Sprzedawca ma wysłać Produkt

§ 2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.recznierobione.net/sklep

 

§3 Wymagania techniczne

 1. Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 2. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§ 4 Zakup

 1. W celu dokonania zakupu Produktu należy:Wybrać produkt i kliknąć przycisk „Kupuj teraz” lub zapłacić tradycyjnym przelewem podając w treści przelewu nazwę Produktu oraz dokonując Powiadomienia
 2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem, a
  Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w
  postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.
 3. Produkt będzie dostarczony na adres e-mail w zależności od rodzaju Produktu oraz formy płatności.
 • W przypadku Produktów dostępnych od
  ręki, zakupiony przez Użytkownika Produkt jest dostępny do
  ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu
  (w przypadku szybkich płatności), do Klienta jest również
  wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link
  pozwalający na pobranie zakupionego Produktu.
 • Jeśli przedmiotem zakupu jest Produkt
  wykonany na zamówienie, Klient otrzymuje formularz niezbędny do
  realizacji zamówienia. Produkt będzie wysłany na adres e-mail
  Klienta, po otrzymaniu wypełnionego formularza. 
4. Klient może
żądać wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż w terminie 3
miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono Produkt.

Faktura (bez VAT)
może zostać przesłana drogą elektroniczną.
 

§5 Sposoby płatności

  1.  Szybki przelew dotPay
  2. Przelew tradycyjny na konto:
  ING Bank Śląski
  16 1050 1139 1000 0091 1550 4004

 

§ 6 Korzystanie z Produktu

 1. Produkt jest treścią cyfrową,  wobec czego, do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku pdf,
 2. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem recznierobionet@gmail.com

 

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi
  w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest
  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
  Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb 

 

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Reklamację można wysłać pod adres recznierobionet@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wskazuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.