Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką
prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami,
wysyłając wiadomość na adres recznierobionet@gmail.com

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Paweł Wrzosek.

Cele, podstawy
prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
wskazane
są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych
(patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych
poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące
potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych:

 • 1) prawo dostępu do danych
  osobowych,

 • 2) prawo do sprostowania danych
  osobowych,

 • 3) prawo do usunięcia danych
  osobowych,

 • 4) prawo do ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych,

 • 5) prawo do wniesienia sprzeciwu
  co do przetwarzania danych osobowych,

 • 6) prawo do przenoszenia danych,

 • 7) prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego,

 • 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały
opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania
się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne
wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne
i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności
przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy
starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania
danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej
przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu
Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem
udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat
posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres recznierobionet@gmail.com. Dołożyliśmy
jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały
wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.
Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność
wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe
są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być
przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z
których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu
na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie
internetowym.

 1.  MailerLite Limited – w celu
  korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje
  dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

 2. Google LLC – w celu korzystania
  z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o
  serwery Google,

 3. FSi Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska
  19 „1koszyk” – w celu umożliwienia złożenia
  zamówienia w sklepie,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych
osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i
bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do
newslettera, musisz przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail za
pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane
są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona
podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera,
chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje
usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie
newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując
z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktując się ze mną za
pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny
przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane
osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać
kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z
Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony
cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej
przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w
stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo
do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze
mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również
domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest
uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na
blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail
oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać
komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w
celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca
z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na
blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co
spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do
komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci
również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20
RODO.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Mój blog , podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe,
wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim
urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które
mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies
własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies
podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu
sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw.
cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu
końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na
stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików
cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania
plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić
ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle
usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami
cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki
internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień
cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak
również z wielu innych stron internetowych, które stosują
cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w
celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności
procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona,
podobnie jak większość współczesnych stron internetowych,
wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże
się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów
trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane
poniżej.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia
Google Analytics zapewnianego przez  Google Ireland Limited. Działania w tym zakresie
realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu
optymalizacji mojej strony internetowej.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies
danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony
internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych
przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się
pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z
przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do
zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej
strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w
Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.